Konktakt

SLOVKARTON s.r.o
Lastomírska 2
071 01 Michalovce

Štefan Popovič
e-mail: slovkarton@slovkarton.sk tel./fax: 056 6421 061
mobil: 0907 057 987Spoločnosť SLOVKARTON spol. s.r.o. Michalovce pôsobí na trhu s obalovými materiálmi od roku 2003.
Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou kartónových obalov z 3 a 5 vrstvovej lepenky, prekladov, mriežok a množstvom ďalších produktov, ktoré sú popísané v rubrike „produkty“.