Profil firmy

Úvod / Profil firmy

Našou hlavnou činnosťou je výroba kartónových obalov rôznych rozmerov a typov, v súlade s katalógom konštrukcií obalov FEFCO Code a to z 3 a 5-vrstvovej lepenky.

Na trhu pôsobíme od roku 2003 a od roku 2014 sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2015. Medzi vyrábaný sortiment okrem škatúľ patria aj rôzne druhy preložiek, prekladov, mriežok a rohovníkov. Výroba sa realizuje na základe konkrétnych požiadaviek a objednávok zákazníkov.

Našim cieľom je zabezpečenie spokojnosti odberateľov výrobou požadovaných produktov, pričom celý proces začína individuálnym poradenstvom a návrhom prototypu a cez odsúhlasenie vzoriek prechádza od kusovej produkcie až po sériovú výrobu.

Prednosťou firmy je schopnosť operatívne riešiť požiadavku odberateľa v krátkej lehote, pričom všetkým objednávkam je venovaná individuálna pozornosť, nevynímajúc spotrebiteľov požadujúcich malé objemy. V súčasnosti disponujeme rozsiahlymi zmodernizovanými výrobnými a tiež skladovými priestormi. Strojový park sme rozšírili o ďalšie výrobné zariadenia, ktoré zaručujú lepšiu kvalitu produktov a umožňujú nám promptne uspokojovať požiadavky odberateľov, používajúcich rôzne typy obalov s viacfarebnou potlačou.

SLOVKARTON, s.r.o.

Lastomírska 2/5613
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Štefan Popovič

Konateľ spoločnosti

Tel./Fax: 056 642 10 61
Mobil: 0907 057 987
E-Mail: slovkarton@slovkarton.sk

Ľubica Popovičová

Administratíva

Tel./Fax: 056 642 10 61
Mobil: 0918 668 772
E-Mail: popovicova@slovkarton.sk

Copyright © 2011-2020 | Všetky práva vyhradené
Vytvorila firma LEKOS, s.r.o.