Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou kartónových obalov z 3 a 5 vrstvovej lepenky

Lastomírska 2/5613 071 01 Michalovce

slovkarton@slovkarton.sk

+421 907 057 987

Fakturačné údaje

– IČO 36568872
– DIČ 2020041342
– IČ DPH SK
2020041342
– IBAN SK 97 7500 0000 0040 3026 8372